Menighedsråd

MENIGHEDSRÅDENE I BINDSLEV-SØRIG PASTORAT

I Bindslev-Sørig Pastorat har hver kirke sit eget menighedsråd, men deler organist, kirkesanger og sognepræst.

Her finder du kontaktoplysninger på alle Menighedsrådsmedlemmer samt deres ansvarsområder.