Fødsel

Bliver man forældre som et gift par, er ægtemanden automatisk registreret som faderen til barnet.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed

Bliver man forældre som ugifte, skal man før fødslen eller senest 14 dage efter barnets fødsel indsende (digitalt eller pr. post) en "Omsorgs- og Ansvarserklæring" til 

Sognepræst René Højgaard Olsen

vangenvej 11

9881 Bindslev

Mobiltlf. 60 49 80 19