Konfirmation

Konfirmation 2024: 

Tilmelding til konfirmationsforberedelse med opstart i Bindslev Sognehus den 30. august 2023 foregår med MIT-ID https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandti...

Informationsbrev til konfirmander 2024

Når man skal konfirmeres, er der følgende to krav, man skal opfylde:
    • Man skal være døbt inden konfirmationen, og
    • Man skal have fulgt konfirmations forberedelsen i det sogn, hvor i man ønsker at blive konfirmeret - dette krav kan dog i enkelte tilfælde fraviges ved aftale med præsten.

I Bindslev-Sørig Pastorat konfirmeres man i 7. klasse. Præsten vil udsende invitation til konfirmationsforberedelse til 6. klasse på Bindslev Skole inden sommerferien. Går man i skole et andet sted og ønsker konfirmation i Bindslev eller Sørig Kirke, kontakter man Sognepræst René Højgaard Olsen.

I Bindslev-Sørig Pastorat er der mulighed for konfirmation i såvel Bindslev Kirke, som i Sørig Kirke. Dette aftales nærmere med Sognepræst René Højgaard Olsen.

Man kan som udgangspunkt gå ud fra, at der i Bindslev-Sørig Pastorat afholdes konfirmation den første søndag i maj.